Spolky a sdružení v obci

HASIČI HALENKOV

www:
Stránky spolku / sdružení
Telefon:
+420 571 423 390
Menu:
Součanost
E-mail:
hasici(zavináč)halenkov.cz
Menu:
Historie sboru
Kontaktní osoba:
Luboš Janota

Sučasnost

Od 1.1.1993 dochází k rozpadu Československa a tím i k úplnému oddělení hasičských organizací v obou republikách.

Komunálními volbami na podzim 1990 dochází ke zrušení Místních národních výborů a ke zřízení Obecních úřadů a Obecních zastupitelstev. V 15-ti členném zastupitelstvu je zastoupeno 5 členů SDH. Ve složení výboru SHD však nedochází k podstatným změnám.

V roce 1991 byla provedena výměna členských legitimací, byly zrušeny příspěvkové známky a členství ve sboru je rozděleno na členy činné a přispívající. Po výměně průkazů čítal náš sbor 159 členů, z toho 23 žen. Činných bylo zaregistrováno 100 mužů a 16 žen.

V tomto období dochází k mnoha změnám, které se dají charakterizovat jako návrat k předúnorovým poměrům. Dnem hasičů je opět svátek sv. Floriana, 4.května, je obnoven starý hasičský znak a tím i označení na uniformách, obnovuje se i staré hasičské heslo: „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“. K těmto změnám patří i obnovení Hasičské vzájemné pojišťovny jako akciové společnosti. I náš sbor zakoupil dvě akcie HVP po 1 000 Kč a stal se tak podílníkem a zároveň pojištěncem pro případ úrazu při různých akcích sboru.

V roce 1992 došlo však k celkovému poklesu aktivity všech členů, jistě v nemalé míře v důsledku vlastních existenčních problémů, protože byl zrušen místní podnik OPOP a tím ztratila zaměstnání značná část nejaktivnějších členů. V tomto roce se po dlouhé době nezúčastnila naše zásahová jednotka obvodové soutěže hasičských družstev. Obrat k lepšímu lze pozorovat až v roce 1994, kdy dochází pod vedením nového velitele br. Jindřicha Tkadlece k aktivizaci zásahové jednotky. Družstvo se v tomto roce zúčastnilo obvodové soutěže a postoupilo do okresního kola, kde získalo čestné 3.místo. Zúčastnilo se i 5 pohárových soutěží, i když s různým výsledkem.

Velitel, strojník a preventista prodělali odborné školení v Ústřední škole SH ČMS v Janských koupelích. K požární bezpečnosti obce přispělo i podepsání dohody mezi Obecním úřadem, Vojenským útvarem, závodem VPNP a místním Sborem dobrovolných hasičů o vzájemné výpomoci při požárech a jiných živelných pohromách. Důležitá je spoluúčast Vojenského útvaru Halenkov, protože tento VÚ disponuje moderní technikou, dýchacími přístroji, vysílačkou apod., která je pro Sbor dobrovolných hasičů zatím nedostupná. Protože vojenská hasičská cisterna Tatra 815 bude podle dohody garážovat ve stávající Hasičské zbrojnici, musel být upraven vjezd do zbrojnice vzhledem k výšce tohoto vozidla.

Protože musely být pro značnou hlučnost omezeny zábavy v parku Obecního úřadu a tím odpadl pro nás hlavní zdroj příjmů, ujaly se naše členky nového úkolu a to pořádání bazaru.

V roce 1994 proběhly také nové volby do Obecního zastupitelstva, kam byli opět zvoleni lidé, kteří mají k našemu Sboru a naší práci velmi kladný vztah.

10.prosince 1994 byl v tajných volbách zvolen i nový výbor SDH na příštích pět let.

V roce 1995 byla činnost sboru mimo jiné zaměřena na důstojné oslavy 70. výročí založení SDH v Halenkově. Byla uspořádána hasičská soutěž Halenkovská jama, která proběhla 15.července a byla zakončena taneční zábavou v místním parku. Druhý den oslav zahájila Halenkovská dechová hudba a po tomto budíčku proběhla slavnostní schůze. V odpoledních hodinách bylo pro širokou veřejnost předvedeno námětové cvičení za spoluúčasti okolních sborů a HZS ze Vsetína na obchodní středisko Jednoty. Závěr patřil opět hudbě, tanci a posezení v parku OÚ.

Jak jsem již předeslal, byl na výroční valné hromadě konané 10.12.1994 zvolen nový výbor, který se scházel pravidelně v naší zbrojnici. Ten však na základě zdravotních problémů našeho starosty MVDr. Františka Plátka a posléze pokladníka br. Petra Kopeckého doznal na mimořádné valné hromadě konané dne 19.4.1996 těchto změn. Novým starostou SDH Halenkov byl zvolen br. Jindřich Tkadlec, novým velitelem br. Petr Janota, a pokladníkem br. Josef Maňák. Výbor dále rozhodl, aby odstupující starosta MvDr. František Plátek se stal čestným starostou našeho sboru.

Během tohoto funkčního období se tito noví funkcionáři snaží především vybudovat a udržet na vysoké úrovni výjezdovou jednotku JPO II., což se jim v nemalé míře daří a tato jednotka je hodnocena v rámci okresu Vsetín velmi kladně. Nejen že vyjíždí na vyžádání operačního střediska k požárům i do vzdálenějších míst, ale účastní se i požárních soutěží, dále pak periodických školení, jek teoretických, tak i praktických výcviků např. ve Frýdku Místku. V tomto období čítá jednotka čtyři družstva po čtyřech členech.

Opravdovou zkoušku si jednotka odbyla ve dnech 6. – 20.7.1997, kdy se účastnila likvidace následků povodní, které sice u nás nebyly tak obrovské, ale přesto stály mnoho sil a několik probdělých a promoklých nocí. Účastnila se likvidace zátarasů, uvolňování mostků, odbagrovávání naplavené zeminy a v neposlední řadě čerpání vody ze sklepů a čištění studní.

Co se týká společenského života, zaměřoval se sbor zejména na již osvědčené akce, jako je oslava sv. Floriánka patrona hasičů v místním kostele, tradiční kácení máje spojené s tancem při místní dechovce, uspořádání braných a dětských dnů pro děti z mateřské a základní školy a ukázky hasičské techniky a způsoby moderního hašení pro širokou veřejnost. V zimních měsících pak Mikulášskou nadílku spojenou s diskotékou pro děti.

Při těchto akcích musí sbor spoléhat spíše na podporu sponzorů, protože zdroje příjmů se rapidně ztenčily.

V roce 1998 se po dlouhém období začíná formovat a vzniká družstvo žen,které ihned začíná s tréninkem. Zpočátku podmínky co se výzbroje týče nejsou ideální, ale protože jsou to děvčata víceméně stejně mladá, vytváří se perfektní parta, která je základem úspěchu. Přidáme li k tomu ohromnou píli a chuť trénovat, již dnes můžeme klidně prohlásit, že je to jedno z nejlepších družstev v okrese. Sem tam ještě musí překousnout nováčkovskou daň, ale pod vedením trenéra br. Petra Janoty, budou brzy velmi zkušené družstvo.

V roce 1999 se podařilo po jednom vydařeném braném dnu dát dohromady i družstvo dětí, a tím smazat i poslední rest v soutěžících družstvech. Vedení se ihned ujal zkušený vedoucí br. Jan Stelibský a za vydatné pomoci mladých členů br. Lukáše Kocurka a br. Pavla Kopeckého začali seznamovat mladé hasiče se základy a abecedou pož. sportu. Nedostatek financí při tomto dost drahém sportu sice začátky nijak neulehčil, ale po obětavém předělávání, zkracování a upravování výzbroje se již nyní výsledky pomalu dostavují. Mladí hasiči naopak musí být ve svém snažení trpěliví a cílevědomí a přesvědčit se, že i s horším materiálním zabezpečením se dají dělat krásné výsledky.

4.12.1999 proběhla v sále Lidového domu Výroční valná hromada SDH Halenkov, kde byl v tajných volbách zvolen na další pětileté období nový jedenáctičlenný výbor SDH Halenkov.

Již v této valné hromadě bylo novým členům jasné, že rok 2000 bude, co se významných akcí týče, velmi náročný. Vzpomeneme li velmi vydařený VII. Celookresní ples hasičů ČMS, který se konal 19.2.2000 v tomto sále a dále pak shromáždění delegátů SDH našeho okresu konané 11.3.2000 opět v tomto sále, na němž byl zvolen starosta SHČMS okresu Vsetín. V opačném protikladu těchto akcí za zmínku stojí, že jsme se v měsíci únoru rozloučili s čestným starostou SDH Halenkov MVDr. Františkem Plátkem a dlouholetým funkcionářem br. Petrem Kopeckým.

Sbor dobrovolných hasičů v Halenkově se tak dostává do jubilejního 75 letého trvání sboru a tímto příspěvkem chceme ukázat na dlouhou řadu obětavých pracovníků, kteří svou dobrovolnou a nezjištnou prací přispěli mnohokráte na pomoc svým bližním v dobách nejtěžších.

Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na činnosti našeho hasičského sboru, aniž byli jmenováni, ženám i mužům, rodinným příslušníkům, kteří našim hasičům umožňují a trpí jejich zodpovědnou činnost. Přejeme jim do dalšího období mnoho úspěchů, zdraví, trpělivosti a božího požehnání.

Další informace o činnosti SDH Halenkov ve třetím tisíciletí pro vás brzy připravíme


Menu
Foto z galerie
149
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla

Otevírací doba lékarny na Obechím úřadě Halenkov.

Pondělí až Pátek od 07:00 do 15:00 hod.


Šicí dílna a čistírna od 1.1.2019

PONDĚLÍ:
12:30 - 14:30
ÚTERÝ:
08:00 - 12:00 sběrna čistírny
12:30 - 17:00
STŘEDA:
12:30 - 14:30
ČTVRTEK:
08:00 - 12:00 sběrna čistírny
12:30 - 17:00
PÁTEK:
Zavřeno

Dokoupilová Martina
+420 608 463 019

Ke stažení ( PDF ):
Ceník šití / Ceník oprav
Obecní knihovna
Obec Halenkov - Knihovna

Aktuální teplota: 15.9 °C Aktuální tlak: 1020.7 hPa
Všechny podrobné informace o počasí naleznete na naši místní METEOSTANICI HALENKOV
Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovna

Nabídka práce:
Volná místa Halenkov

Informace o www
Dnes je pondělí 17. června 2019
Svátek slaví Adolf
Stránky si právě prohlíží 1 lidí.
Počet přístupů: 3079239
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř