Obecní úřad

Vážení spoluobčané,

dne 13. září se konalo poslední zastupitelstvo obce v tomto volebním období. Mimo pracovních a majetkových náležitostí byla schválena i veřejnoprávní smlouva o finančním příspěvku Městysi Nový Hrozenkov na zhotovení lávky pro pěší, která spojí obě naše obce a zabezpečí naše občany při cestě na zastávku Břežitá. Dále byla udělena pravomoc radě obce, aby schválila po zasedání výběrové komise dne 18. 9. 2018 zhotovitele na „Výstavní a spolkové centrum“, které bude sloužit k prezentaci obce, výstavám, našim spolkům a především nám všem občanům. Budou zde řešeny i veřejně přístupné toalety.

Jelikož končí čtyřleté volební obdob, tak alespoň krátká rekapitulace práce, která byla za stávajícího zastupitelstva a vedení obce vykonána. Dokončili jsme revitalizace středu obce /návsi před OÚ/ a bývalého armádního velkoskladu včetně výsadby zeleně /vysazeno více než 180 stromů/. Opravili jsme nádvoří před kostelem, odvodnění hřbitova a přispěli na opravu kostela. Provedli jsme stavební úpravy bytových domů 37, 40, 631, Lidového domu včetně jejich zateplení a zhotovení nových fasád. Máme nové autobusové zastávky a v provozu je nové úsporné veřejné osvětlení. Naši bezpečnost zajišťujeme postupnými opravami místních komunikací /více jak 2 mil. Kč každý rok/ budováním nových chodníků /do údolí Černé, chodníky podél hlavní cesty a Bečvy – směr Nový Hrozenkov/. Opravili jsme lávky přes Bečvu, máme nový přechod u fary, kamerový systém na sportovišti.

Zapojujeme se do integrovaného záchranného systému zkvalitňováním vybavení našich hasičů. Je pořízen nový cisternový automobil včetně kvalitního technického vybavení. Provedli jsme komplexní modernizaci naší ZŠ. Do nových prostor 3. nadpodlaží ZŠ byla přestěhována knihovna. Jsou zde nové odborné učebny, klubový společenský sál se špičkovou technikou a sociálním zázemím. Rovněž MŠ je zmodernizována.

V tomto roce proběhla rekonstrukce budovy C, kde dříve sídlila knihovna, což zajistilo udržení kapacity předškolního vzdělávání. Podílíme se organizačně i finančně na mimoškolních aktivitách našich dětí. Budujeme nový sběrný dvůr, který nám všem umožní lepší hospodaření s odpady. V první polovině měsíce října bude otevřena nová lékárna. Finančně organizačně zajišťujeme volnočasové kulturní a sportovní aktivity. Je plně využito nové sportoviště, které rozšiřujeme hřištěm na petang. Podporujeme naše družstva kopané. Muži postoupili do I. B třídy.

Halenkovské slavnosti jsou stále populárnější a navštěvovanější. Vytváříme novou tradici soutěže o nejlepší frgál, zelí a guláš, stavění ledových – sněhových soch, které mají charitativní účel. V Lidovém domě probíhá Valašská heligonka, obnovili jsme promítání filmů pod širým nebem a zahajujeme adventní čas rozsvěcováním stromů a jarmarkem. Podporujeme činnost všech spolků v obci. Pro vznik folklórního souboru Kyčera bylo vyčleněno 375 tis. Kč a doposud jsme podpořili činnost souboru 1,176 mil. Kč celkem z rozpočtu obce. Pro členy dechové kapely byly zakoupeny stejnokroje. Závěrem k výčtu těch zásadních realizovaných akcí a aktivit konstatuji, že jsem opravdu rád, že přes veškeré administrativní a majetkové překážky realizujeme chodník do údolí Černé a zajistíme pro činnost našich spolků a občanů Spolkové centrum na místě bývalých stavebnin.

Pokračujeme ve výborném hospodaření obce. Plníme rozpočet, nemáme žádné přijaté úvěry ani dluhy. Potvrzeno vždy kontrolou nadřízených orgánů. Investujeme do rozvoje a uspokojování potřeb obce a občanů. Od roku 2002 získala obec 93.112 mil. Kč dotací.

Vážení spoluobčané, dovolte mi z celého srdce poděkovat těm, kteří při realizaci všeho dobrého pro naši obec pomáhali. Velmi si toho vážím. Závěrem Vás všechny chci požádat, aby jste využili svého práva volit členy zastupitelstva pro další čtyřleté období a přišli dne 5. a 6. října k volebním urnám. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem jen to nejlepší, ať se Vám daří a dobře žije v našem Halenkově.

Buďte všichni moc zdraví!
Váš starosta Ing. Jiří Lušovský


Menu
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla
Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovnaObec Halenkov - Lidový dům
Informace o www
Dnes je středa 21. listopadu 2018
Svátek slaví Albert
Stránky si právě prohlíží 2 lidí.
Počet přístupů: 2754443
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř