Obecní úřad

Vážení spoluobčané,v posledním čísle zpravodaje jsem Vás v krátkosti seznámil s programem plánovaného zastupitelstva obce a mimo jiné pozval na Halenkovské slavnosti.
Zastupitelstvo obce se uskutečnilo 22. května. Výsledkem jednání bylo schválení hospodaření obce za rok 2016 včetně závěrečného účtu a účetní závěrky. Bylo přijato usnesení, kterým jsme prodloužili termín realizace zbylé části posádky ( nyní již je hotovo – včetně zasetí trávy), schválili jsme zadání veřejných zakázek na dodávky a služby týkající se „Modernizace odborných učeben ZŠ, vybavení knihovny a společenského sálu v ZŠ Halenkov“.

Dále bylo zamítnuto vyhlášení záměru odprodeje pozemků (převážně komunikací) dle žádosti Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. Byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou byla konkrétními daty a místy stanovena kratší doba nočního klidu. Zastupitelé jsem informoval, že projekt výstavby chodníku Pod Černé byl dokončen a bude podán s žádostí o územní rozhodnutí pro provedení stavby.

Bylo toho docíleno po několika jednáních a úpravách projektu na základě požadavků dotčených stran, především pak Správy silnic a Správy železniční a dopravní cesty. Samotná výstavba chodníku je však nejdříve možná (díky termínům řízení) v příštím roce.
Všechna rozhodnutí a celý zápis z jednání zastupitelstva je přístupný na webových stránkách obce v sekci „Obecní úřad – Usnesení z veřejných zasedání“.

Mám radost, že nám to v obci žije a v jarních měsících bylo uskutečněno několik společenských a sportovních akcí. Vyvrcholením pak byly úspěšné Halenkovské slavnosti. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na organizaci akcí podíleli a byly to téměř všechny spolky a organizace v obci. Vydařil se i malý divadelní festival a výstava obrazů. Potvrdilo se, že naše obec potřebuje výstavní sál i spolkové centrum, které umožní jěště vyšší zapojení občanů do zájmové činnosti, setkávání a prezentaci Halenkova a Valašska. Obřadní síň není k tomu vhodná a je dobře, že projekt výstavního sálu a spolkového centra včetně sociálního zázemí pro pořádání akcí včetně církevních bude letos dokončena. Toto centrum bude umístěno místo bývalých stavebnin vedle obecního úřadu.

Chtěl bych i touto cestou poblahopřát naším fotbalistům k postupu do I.B třídy a poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. Na zasedání rady mimo jiné bylo rozhodnuto o zhotoviteli projektové dokumentace pro ÚŘ na akci „Sběrný dvůr Halenkov“ a to firmu IPR spol. s r.o. Vsetín. Vybudování sběrného dvora v prostorách bývalého armádního velkoskladu pohonných hmot se stává prioritou pro řešení nakládání s odpady. Rada rovněž navrhla OZ schválit příspěvek Římskokatolické farnosti Halenkov včetně možnosti vykonání některých prací na opravě kostela. Rada obce na svém zasedání dne 8.6.2017 se usnesla vydat nařízení, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Halenkov. Přes uvedenou skutečnost záleží především na nás občanech, abychom nenaletěli na některé plané sliby prodejců a vůbec takové jednání nepřipustili.

Ještě jedna informace a prosba o trpělivost k Vám. Vztahuje se k opravám našich dvou lávek přes řeku Bečvu, která spočívá především ve výměně dřevěných desek za pororošty. O přesné době opravy a omezení průchodnosti přes lávky budete včas informováni.

Vážení spoluobčané,
tolik jen v krátkosti z činnosti zastupitelstva a rady obce.
Přeji Vám všem pevné zdraví a krásné a spokojené prožití léta.

Váš starosta Ing. Jiří Lušovský

Obec Halenkov - Starosta obce

Menu
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla
Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovnaObec Halenkov - Lidový dům
Informace o www
Dnes je neděle 20. srpna 2017
Svátek slaví Bernard
Stránky si právě prohlíží 1 lidí.
Počet přístupů: 2137040
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř