Obecní úřad

Vážení spoluobčané,dovolte mi Vás informovat o návrhu programu blížícího se zasedání obecního zastupitelstva, které bude svoláno na pondělí dne 22. května. Po kontrole plnění usnesení, kde projdeme úkoly a rozhodnutí z 16. zasedání zastupitelstva se budeme věnovat plnění rozpočtu za I. čtvrtletí tohoto roku.

Již nyní Vás mohu informovat, že v oblasti příjmů je plnění příznivé. V této oblasti můžeme objektivně hodnotit především daňové příjmy, do kterých mimo jiné patří daně z příjmů fyzických a právnických osob a daň z přidané hodnoty, které jsou plněny na 27 %, což odpovídá procentuálnímu plnění z celého roku. Výdajovou část ovlivňuje počátek roku, probíhající a nevyfakturování práce na plánovaných investicích, projektech a opravách jako jsou využití 3. nadpodlaží ZŠ, autobusové čekárny, projekt sběrného dvora, spolkového centra včetně plánovaných oprav komunikací.

Nepříznivé počasí letošního jara nám zatím neumožňuje dokončit zbylou práci na revitalizaci bývalého armádního velkoskladu pohonných hmot. Takže i z těchto důvodů výdaje jsou zatím čerpány celkem na 13,9 %. Právě rozpracovanost a stav investičních prací, oprav a projektů bude jistě dalším bodem programu zastupitelstva. Zde projednáme i stav projektových prací na chodníku Halenkov – Černý. V majetkoprávních věcech mimo jiné bude jednáno o žádosti Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustiana o odprodej některých pozemků na nichž jsou komunikace, které jsou využívány převážně k odvozu dřeva z lesů ve vlastnictví Opatství, které by je následně opravilo.

Na zasedání zastupitelstva projednáme počet akcí, které ovlivní délku času nočního klidu a které musí být schváleny právě zastupitelstvem obce. V závěru jednání, po projednání všech bodů programu týkajících se rozpočtu obce, budou předložena rozpočtová opatření z toho vyplývající k odsouhlasení.

To jen v krátkosti k některým bodům programu příštího veřejného zasedání zastupitelstva. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o úspěch charitativní akce nazvané Frzegul, pořádané na základě iniciativy Miro J. A. Moravcika. Šlo o akci pořádanou OÚ Halenkov ve spolupráci s Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov v soutěži o nejlepší Frgál – zelé – guláš. Náklady pokryla obec a výtěžek z prodeje soutěžních pochutin bude přerozdělen Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov mezi dva hendikepované chlapce z Halenkova a Nového Hrozenkova a pro charitní dům v Halenkově. Vyhráli tím tedy všichni zúčastnění, přesto Vám mohu sdělit, že nejlepší frgál byl od paní Koňaříkové, zelé od SDH Halenkov a guláš od Dobrých důchodců z Dinotice.

Vážení občané, všechny Vás zvu na další akce pořádané v naší obci. Již 7. 5. se uskuteční pietní akt u pomníku padlých, oslava svátku Sv. Floriána patrona hasičů, mše svatá v kostele Povýšení svatého kříže. Dne 13. 5. 2017 pak obvodové kolo v požárním sportu dospělých v Halenkově na hřišti TJ Tatran Halenkov, dětský den v sobotu dne 27. 5. a následně Halenkovské slavnosti dne 3. 6. 2017.

Vážení spoluobčané přeji Vám vše dobré ve Vašem životě, především pak pevné zdraví.
Váš starosta

Obec Halenkov - Starosta obce

Menu
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla
Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovnaObec Halenkov - Lidový dům
Informace o www
Dnes je sobota 27. května 2017
Svátek slaví Valdemar
Stránky si právě prohlíží 1 lidí.
Počet přístupů: 2017803
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř