Obecní úřad

Vážení spoluobčané,

Dne 27. 2. proběhlo již 16. zasedání zastupitelstva obce, jehož důležitost spočívala v projednání plnění rozpočtu roku 2016 a především  projednání a pak následném schválení rozpočtu tohoto roku. Z investičních akcí rozpočet zajišťuje dokončení prací na využití třetího nadpodlaží naší základní školy, kde budou umístěny odborné učebny, společenský sál, přemístěna knihovna a vyměněna všechna okna. Tato akce je nejvíce finančně náročná a rozpočtem je kryta 14 850 tis. Kč.

Realizací projektu vybudování pomocného sběrného dvora v celkové výši 3,5 mil. Kč bychom chtěli výrazně ovlivnit nakládání s odpady a tím zvýšit čistotu a pořádek v obci a dát občanům možnost efektivně s odpady zacházet.

V tomto roce nás čekají dokončovací práce na revitalizaci bývalého armádního velkoskladu a to ve výši 1 050 tis. Kč.

Společnou prioritou všech zastupitelů obce je zabezpečit bezpečnost občanů vybudováním chodníku mezi Černým a Lidovým domem a rovněž přechodu pro chodce ve středu obce přes hlavní silnici. Usilovně řešíme vlastnické vztahy a projekty k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení tak, aby souhlasily s projektem dotčené instituce a to Správa železniční dopravní cesty, Správa silnic Zlínského kraje a Policie ČR. Jsme připraveni po souhlasu těchto institucí zajistit finanční prostředky na tyto akce tak, aby mohly být realizovány ještě v tomto roce.

Rozpočtem roku 2017 je finančně zajištěna rekonstrukce sociálního zařízení na hřbitově, nové autobusové zastávky a budeme dále pokračovat v opravách cest, údržbě chodníků a cyklostezky. V tomto roce opravíme lávky přes řeku Bečvu – vyměníme neosvědčené dřevěné desky za ocelové rošty.

Rozpočtem jsou kryty základní potřeby našich organizací a spolků. Jsou schváleny rozpočty ZŠ, MŠ, knihovny, SDH, TJ Tatran Halenkov i plán lesního hospodáře obce. Příspěvky zájmovým organizacím např. SPCCH, turisti, chovatelé, myslivci atd. Schválením veřejnoprávních smluv je zajištěna činnost souboru valašských písní a tanců Kyčera z.o. a schválen příspěvek na činnost Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov.

V tomto roce se můžeme opět těšit na naše tradiční kulturní i společenské akce jako jsou halenkovské slavnosti, heligonky, dětský den, mundial, vítání občánků, rozsvěcování vánočních stromů a mnoho dalších akcí. Nově společně s Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov připravujeme Valašskou konzumní olympiádu – soutěž o nejlepší frgál, zelé a kotlíkový guláš s datem konání 30. 4. 2017. Bližší informace se včas dozvíte. Na všechny akce Vás srdečně zvu.

Vážení spoluobčané,
k sestavení rozpočtu roku 2017 jsme výrazně přispěli dobrým hospodařením a plněním rozpočtu roku 2016. Byla splněna finanční částka na straně příjmů a na straně výdajů bylo ušetřeno hodně finančních prostředků vysoutěžením nižších cen investičních akcí. V závěru roku 2016 nám pravá valašská zima, na kterou jsme si téměř odvykli, zabránila udělat ještě více práce na revitalizaci zeleně na posádce.

Vážení spoluobčané,
bližší informace o zasedání zastupitelstva i rozpočtu obce budou jako vždy dostupné na webových stránkách obce a v případě dotazů se obraťte na mě nebo mé spolupracovníky.

Vážení, přeji Vám jen to nejlepší a především pevné zdraví. Na spolupráci s Vámi v průběhu roku 2017 se těší Váš starosta.
Ing. Jiří Lušovský

Obec Halenkov - Starosta obce

Menu
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla
Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovnaObec Halenkov - Lidový dům
Informace o www
Dnes je pondělí 24. dubna 2017
Svátek slaví Jiří
Stránky si právě prohlíží 3 lidí.
Počet přístupů: 1971810
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř