Obecní úřad

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

1.Oficiální název
Obec Halenkov

2. Důvod a způsob založení
Obec Halenkov je územním samosprávným celkem, který se řídí  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.Obec má svůj majetek a hospodaří s ním samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem.Obec hospodaří dle sestaveného rozpočtu.

3. Organizační struktura
Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta. Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyřizování záležitostí pro občany:

- evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu,
- příjem písemných žádostí, stížností, podnětů a pošty,
-výběr poplatků podle platné obecně závazné vyhlášky obce zajišťuje správce poplatku, kterým je Obecní úřad Halenkov

Příspěvkové organizace
Obec Halenkov je zřizovatelem příspěvkových organizací:
Základní škola Halenkov http://www.zshalenkov.cz
Mateřská škola Halenkov http://ms.halenkov.cz

4.Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa a úřadovna pro osobní návštěvu
Obec Halenkov (Obecní úřad Halenkov)
Halenkov
756 03

4.2 Úřední hodiny
Pondělí a středa 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý a čtvrtek 7:00-11:00 12:00-15:00
Pátek 7:00-11:00

4.3 Telefonní čísla
Telefon: 571 457 310

4.4. Adresa internetové stránky
www.halenkov.cz

4.5 Elektronické adresy obce a úřadu
ou@halenkov.cz

5. Platby
Bezhotovostně na účet České spořitelny a.s., Vsetín
Číslo účtu: 1760782329/0800
Variabilní symbol pro poplatkové platby občanů je rodné číslo poplatníka
Hotovostně na obecním úřadě

6. IČO
00303763

7. DIČ
CZ00303763

8. Źádosti o informace
Písemně

9. Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Halenkov
Postup při podávání žádostí o informace viz zákon č. 106/1999 Sb.,
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakon
Formulář žádosti o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

11. Opravné prostředky
Žádosti o informace http://portal.gov.cz/portal/obcan

12. Důležité předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce

13. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

14. Rozpočet obce
Schválený rozpočet na rok 2017
Schválený rozpočet na rok 2016
Schválený rozpočet na rok 2015

Menu
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla

Otevírací doba lékarny na Obechím úřadě Halenkov.

Pondělí až Pátek od 07:00 do 15:00 hod.


Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovna

Nabídka práce:
Volná místa Halenkov

Informace o www
Dnes je neděle 24. března 2019
Svátek slaví Gabriel
Stránky si právě prohlíží 4 lidí.
Počet přístupů: 2933614
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř