Obecní úřad

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

1.Oficiální název
Obec Halenkov

2. Důvod a způsob založení
Obec Halenkov je územním samosprávným celkem, který se řídí  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.Obec má svůj majetek a hospodaří s ním samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem.Obec hospodaří dle sestaveného rozpočtu.

3. Organizační struktura
Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta. Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyřizování záležitostí pro občany:

- evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu,
- příjem písemných žádostí, stížností, podnětů a pošty,
-výběr poplatků podle platné obecně závazné vyhlášky obce zajišťuje správce poplatku, kterým je Obecní úřad Halenkov

Příspěvkové organizace
Obec Halenkov je zřizovatelem příspěvkových organizací:
Základní škola Halenkov http://www.zshalenkov.cz
Mateřská škola Halenkov http://ms.halenkov.cz

4.Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa a úřadovna pro osobní návštěvu
Obec Halenkov (Obecní úřad Halenkov)
Halenkov
756 03

4.2 Úřední hodiny
Pondělí a středa 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý a čtvrtek 7:00-11:00 12:00-15:00
Pátek 7:00-11:00

4.3 Telefonní čísla
Telefon: 571 457 310

4.4. Adresa internetové stránky
www.halenkov.cz

4.5 Elektronické adresy obce a úřadu
ou@halenkov.cz

5. Platby
Bezhotovostně na účet České spořitelny a.s., Vsetín
Číslo účtu: 1760782329/0800
Variabilní symbol pro poplatkové platby občanů je rodné číslo poplatníka
Hotovostně na obecním úřadě

6. IČO
00303763

7. DIČ
CZ00303763

8. Źádosti o informace
Písemně

9. Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Halenkov
Postup při podávání žádostí o informace viz zákon č. 106/1999 Sb.,
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakon
Formulář žádosti o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

11. Opravné prostředky
Žádosti o informace http://portal.gov.cz/portal/obcan

12. Důležité předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce

13. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

14. Rozpočet obce
Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2018
Schválený rozpočet na rok 2017
Schválený rozpočet na rok 2016
Schválený rozpočet na rok 2015

Menu
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla

Otevírací doba lékarny na Obechím úřadě Halenkov.

Pondělí až Pátek od 07:00 do 15:00 hod.


Šicí dílna a čistírna od 1.1.2019

PONDĚLÍ:
12:30 - 14:30
ÚTERÝ:
08:00 - 12:00 sběrna čistírny
12:30 - 17:00
STŘEDA:
12:30 - 14:30
ČTVRTEK:
08:00 - 12:00 sběrna čistírny
12:30 - 17:00
PÁTEK:
Zavřeno

Dokoupilová Martina
+420 608 463 019

Ke stažení ( PDF ):
Ceník šití / Ceník oprav
Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovna

Nabídka práce:
Volná místa Halenkov

Informace o www
Dnes je čtvrtek 23. května 2019
Svátek slaví Vladimír
Stránky si právě prohlíží 1 lidí.
Počet přístupů: 3036200
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř